Titulka Green

CK Rimavska Sobota

Jarná cena Jesenské


6.5.2018 - 10:45 - 90 km

 

 

PROPOZÍCIE

 

Cyklistický klub Rimavská Sobota, obec Jesenské

usporiadajú cyklistické preteky:

4.ročník medzinárodného cyklomaratónu

Jarná cena 2018

 

   Všeobecné ustanovenia

Dátum a miesto                             :    06.05.2018  obec Jesenské

Predseda organizačného výboru:    Gabriel Mihályi

Riaditeľ pretekov                          :    Mgr. Pavol Hedvigy

Členovia organizačného výboru :    Peter Zajic, Ing. Branislav Sibyla, Mgr. Ondrej Bakša

Zdravotná služba :                NsP Rimavská Sobota

Výsledkový servis :              dodávateľ elektronického merania časov

 

Technické ustanovenia

Prihlášky:                          1. online  do  30.04.2018 – štartovné 20€

                                           2. v kancelárii pretekov v deň konania – štartovné 25€

Platba:                               č.ú. IBAN: SK27 7500 0000 0040 2264 5529

                                                  SWIFT: CEKOSKBX 

                                           (Do správy pre prijímateľa poprosíme uviesť meno a priezvisko pretekára)

                                                    

Kancelária pretekov :       Jesenské, kultúrny dom od 8,00 hod 

Prezentácia :                     06.máj 2018 od 8:00 hod do 10:00 hod. v kancelárii pretekov

.

Program pretekov 06. máj 2018 :

8:00 hod – 10:00 hod PREZENTÁCIA

10:05 – 10:15 hod. poučenie vodičov sprievodných vozidiel

10:20 – 10:40 hod.  zoradenie konvoja a pretekárov v priestoroch štartu

10:45 hod. slávnostný štart hlavných pretekov

11:00 – 12:30hod. sprievodný program v priestoroch štartu a cieľa

12:45 – 13:00 hod. dojazd prvých pretekárov

13:00 – 14:30 hod. vydávanie obedu

14:00 hod. – ukončenie pretekov

14:30 hod. – dekorovanie víťazov

 

Trať pretekov :  90 km, podľa mapky trasy pretekov

Profil trate:   rovinatý

Štartujú :   Pretekári v dobrom zdravotnom stave na vlastné nebezpečie

V pretekoch bude použitá elektrická časomiera, každý pretekár štartuje s čipom, ktorý je pretekár povinný odovzdať v cieli.

 

Kategórie  

MUŽI:                                                Ženy:                         

A  do 18 rokov                                  A do 29 rokov

B  19 – 29 rokov                               B 30-39 rokov

C  30 – 29 rokov                               C nad 40 rokov

D  40 – 49 rokov

E  50 – 59 rokov

F  60 – 65 rokov

G nad 65 rokov                                                                                                                                                                                                                

Ceny :                        Vecné ceny pre prvých troch v každej kategórii

Občerstvenie:           Obed v jedálni ZŠ Jesenské od 13:00 do 14:30 hod.

Bufet na trati:           V obci Buzitka – čistá voda, iontové nápoje v plastových pohároch                            

 

Záverečné ustanovenia               

●  preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky, pravidiel SZC a tohto rozpisu

●  pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a  pretekov na hlave

●  pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.

●  usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností 

 

 V Rimavskej Sobote : 15.02.2018                                                         

                                                                                                                       Mgr. Pavol Hedvigy                                         

                                                                                                                           riaditeľ pretekov  

  

 

Generálny partner podujatia 

 

 Partneri podujatia

 

 Mediálny partner

 

 

   

Propozície vložených pretekov Jarnej ceny 2018

 

 „NA SAGANA“

 

 

Prezentácia: 06.máj 2018, 9:30 – 10:30 hod., KD Jesenské

Disciplína: špurt do cieľového kopca

 

Kategórie a dĺžka trate:

Mini do 3 rokov – 100m

Midi do 6 rokov – 100m

Vyžly do 8 rokov- 100 m

Gepardi do 10 rokov – 100 m

Kone do 14 rokov – 200 m

Ostatné medvede do 99 rokov – 200 m

 

Štartovné: 1 euro platia len medvede, ostatné zveri ZADARA

 

Ceny: vecné ceny a medaile

 

Záverečné ustanovenia              

●  preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky a tohto rozpisu

●  pretekári štartujú v celo plastových prilbách, pripevnených počas rozjazdenia a  pretekov na hlave a technicky spôsobilom bicykli

●  pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny

●  usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

 

Termocolor